WhatsApp Image 2020-10-13 at 09.39.48.jp

בריכה מעץ?

יש מקומות שאנחנו מגיעים אליהם ומראים את תיק הפרויקטים שלנו אנשים מאוד מופתעים לגלות שמתחת לדק לא נמצאת בריכה מבטון אלא בריכה מעץ.

אז הפעם הפרויקט שלנו לחלוטין מראה שאין שוב הבדל בניראות בין בריכה מעץ ולבירכה מבטון.

לאחר מחשבה רבה עם הלקוח על איזה בריכה לעשות גם מבחינת התקציב וגם כי הלקוח לא היה מוכן להתפשר על האיכות הוא בחר הבריכה מעץ עם ספסל, מדרגות, חימם ואפילו מפל מחופה בP.V.C איכותי

ומסביב חיפינו בריצוף וכל זה בעלות מופחתת בהרבה מעלות בריכה מבטון מבלי להתפשר על האיכות.

©כל הזכויות שמורות לסאקויה פרויקטים בעץ ובאבן בע"מ.

זכרון יעקב, ישראל 2017.